موضوع : تک آهنگ تاریخ : 2020 / 10 / 12 بازدید : 204 لایک : 0

امید دیمو پره کش

دانلود آهنگ جدید امید دیمو به نام پره کش

Omid Dimo – Pore Cash

دانلود آهنگ امید دیمو پره کش
03:20
03:20
متن ترانه

یه بلونده برنزه لاین کرد ککم
اینا نمیذارن دیگه من افسرده شم
دارن حلقه میزنن دیگه مافیایی دورم
منم گاد شدم دافت گرفت آتیش زیر رولم رولم
فرمول جدید میسازم تو مخم توی مخم
میپاچم کشو همه لخت میشن لخت میشن
همه دافا توپ منم جوکویچم جوکویچم
میکنم سفت اینا روپلاک من پیچم
باس همه لش لوشای دورم دک کنم
تا همه کشا رو واسه ی دافا خرج کنم
دافا مثِ بختک رومن
دنبال کش مش زومن
سِیک میرن یه جا چپ کنن
رو زمینم پت و پهن‌ شدن
به پا جلو نیای میایم ماها چریک
صدا کش توی گوشم‌ داره میاد چیلیک چیلیک
می خوای نقدم کنی تویِ هیتر آخه کیری
صفر تو وا میکنم میای زیر من تو فیری
می پاچم تند رو صورتِ تو آره سس چیلی

You wanna hit me but you are very silly
I gonna hit you , you should suck my dick for free...

جیبا پره کش جیبا پره کش کش کش
پولا میشه نقد پولا میشه نقد نقد نقد
روی ککُ لش روی کک لش لش لش
چشا همه خط چشا همه خط خط خط

جیبا پره کش جیبا پره کش کش کش
پولا میشه نقد پولا میشه نقد نقد نقد
روی ککُ لش روی کک لش لش لش
چشا همه خط چشا همه خط خط خط

اسمم دیموِ چون میام جلو سُوبرم
هرکی سد بشه جلوم واسش لودرم
هیته کارام آخه می لرزونه کل شهرو
ولی توی کفمونی چون جیبمه پک سم
اوضاع قاراش میش نه کال بدی کارات میشم
کسرا هم بیتا رو میچوقه کف شهرمم مِثّم نیس نه
فازشو نگیری چاقال
رفیقاتم میدنت لا کار
چیزیم ما ندیدیم لاپات
یکی میخوری تا شل شه پا هات
بگیرش پس گردن
اندازه سِنِت رپ کردم
لفظ میای هر دفعم
میگیره از ورسات خندم

کش جیبا پره کش کش کش
پولا میشه نقد پولا میشه نقد نقد نقد
روی ککُ لش روی کک لش لش لش
چشا همه خط چشا همه خط خط خط

جیبا پره کش جیبا پره کش کش کش
پولا میشه نقد پولا میشه نقد نقد نقد
روی ککُ لش روی کک لش لش لش
چشا همه خط چشا همه خط خط خط

دیدگاه ها